kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

През 2014г. 92 ОУ "Димитър Талев" чества своя 50 годишен юбилей. Разполагаме с натрупан във времето богат опит и традиции в обучението и възпитанието, налична модерна база и специфични ресурси на училището, опитни експерти - преподаватели, и разчитаме на ползотворното сътрудничество с родители.

Нашето огромно предимство е опитът във спецификата на обучението на ученици във възрастовата група обхващаща от 1 до 7 клас. За нас е приоритет образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и юношите поверени ни от своите родители.

Стремим се към насърчаване и развиване таланта на всяко дете, така че да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

 

 • В училището се обучават ученици от 1 до 7 клас;
 • Предлагаме безплатна подготвителна предучилищна група;
 • Занималня за учениците от 1 до 7 клас;
 • Езиково обучение: Английски език, и втори чужд език по избор Немски или Руски;
 • Извънкласни дейности: Танцов ансамбъл "Витошанче", участие в олимпиади, пленери, национални и международни фестивали;
 • Модерно оборудвани компютърни кабинети с достъп до интернет, обособени за учениците от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас;
 • Хореографски зали;
 • Кабинети по музика, технологии, физика, биология и химия;
 • Ресурсен кабинет с ресурсен учител, психолог и логопед;
 • Библиотека с богата художествена и научна литература;
 • Медицински кабинет;
 • Столова и павилион;
 • Физкултурен салон.

 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“

През месец февруари в 92. ОУ „Димитър Талев“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От втори срок на учебната 2019-2020 г. 92. ОУ започна изпълнението на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001„Подкрепа за успех“

През месец декември 2019 г. в 92. ОУ „Димитър Талев“ стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

История на училището

По решение на отдел “Просвета” при СГНС с протокол № 125 от 1963 година от съществуващото 28 ЕСПУ “Алеко Константинов” се отделя ново основно училище под № 28 със самостоятелно ръководство, но в една сграда. За първи директор на новото 28 основно училище е назначен Ради Маринов Радев, а за заместник директор – Танка Монева. Сформирани са 22 паралелки – 15 начален и 7 среден курс, 2 групи детска градина, 2 занимални с 30 души педагогически персонал.

На 15 септември 1966 година училището влиза в нова сграда на ул. “Добротич” № 21, в която се намира и днес. Под № 92 съществува от 1981 година по решение на МНП.

Училището е опитна база на ЦИУУ 12 години. На 11 февруари 1967 година училището получава знамето и името на писателя Димитър Талев – негов патрон. От 1994 година в училището разширено се изучава хореография, изобразително изкуство и музика.

Поздравителни адреси по случай 50 години от създаването на 92 ОУ "Димитър Талев" бяха получени от МОН-Регионален Инспекторат по Образованието София-град; СРСНПБ - Столичните директори на учебни заведения; Синдикат на Българските Учители, 147 ОУ "Йордан Радичков".

Патрон на училището

Димитър Талев Петров - Палисламов (септември 1898, Прилеп - 20 октомври 1966, София) е изтъкнат български писател, автор на тетралогията „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви чувам“.

Талев е преведен на над 20 езика. През 1917 г. е първата му  публикация - разказа "Очакване" във вестник "Родина". 1925 г. издава първата си самостоятелна книга "Сълзите на мама" - приказки. 1928 - 1930 г. издава романа "Усилни години" (в три части). 1952 г. излиза от печат романът му "Железният светилник". 1953 г. излиза "Илинден"- роман, 1954 г. "Преспанските камбани" – роман, 1958 г. "Самуил" – роман, 1966 г. "Гласовете ви чувам" – роман.