Съобщение

На 09.09.2019г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за I клас.

На 17.09.2019г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за I - VII клас.

Петък, 28 Юни 2019 00:00