kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

Учителски колектив 2018/2019 учебна година
- > Красимира Орсова - Директор; Начална училищна педагогика; Английски език
- > Мариана Дякова - Заместник Директор; Математика
- > Бисерка Велева - Български език и литература
- > Виолета Гюмишева - Български език и литература; История и цивилизация
- > Вероника Петрова - Начална училищна педагогика; Английски език
- > Ваня Колева - Начална училищна педагогика; НСА
- > Ваня Ценова - Начална училищна педагогика; Хореография
- > Валентина Станчева - Предучилищна и начална училищна педагогика; Английски език;
       Информационни технологии
- > Валентина Григорова - Начална училищна педагогика; Физика
- > Венелина Венева-Психолог
- > Вера Денчева – Логопед; ресурсен учител
- > Гергана Найденова – География и икономика
- > Гергана Пеева- Педагогика
- > Димитър Стефанов – Корепетитор
- > Катя Йорданова – Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
- > Елена Чакова - Начална училищна педагогика
- > Емилия Александрова - Начална училищна педагогика
- > Елисавета Стоянова - Предучилищна и начална училищна педагогика
- > Зорница Христова - Предучилищна и начална училищна педагогика
- > Йоана Нинова - Предучилищна и начална училищна педагогика
- > Катя Тодорова - Начална училищна педагогика
- > Калина Божилова – Музика;Български танци; Хореограф
- > Кирил Петров - Корепетитор
- > Лиляна Стоянова - Начална училищна педагогика
- > Лилия Икономова - Предучилищна педагогика
- > Людмила Стоянова- Шишкова-НСА
- > Майя Гроздева - Немски език; Информационни технологии; Педагогика
- > Мария Ганчева - Изобразително изкуство; Домашна техника и икономика; БДП
- > Мария Стефанова - Начална училищна педагогика
- > Мария Кирилова Динева – Руска филология
- > Мая Моравенова - Предучилищна и начална училищна педагогика
- > Мая Райчева - Начална училищна педагогика
- > Мила Вълчева - Начална училищна педагогика
- > Милена Стойчева – Специална педагогика-дефектология; ресурсен учител
- > Милена Стоянова - Начална училищна педагогика
- > Милка Николова – Начална училищна педагогика; География и икономика
- > Петя Дончева – Математика; Физика
- > Радослава Георгиева – Физическо възпитание и спорт; НСА
- > Светла Николова - Начална училищна педагогика
- > Силвия Бонева - Начална училищна педагогика; Английски език
-> Симеон Орсов - Български фолклорни изкуства; Хореограф-педагог
- > Христинка Манолова - Физическо възпитание и спорт; НСА
- > Юлиана Иванова - Начална училищна педагогика; Българска филология
- > Юлия Камбарева - Начална училищна педагогика