kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

Заявление за прием в първи клас-2021-2022 г.

Заявление за прием в първи клас - по образец на СО

Важно за приема в първи клас!

Заповед за план -приема в първи клас за 2021-2022 учебна година

График на СО за дейностите за I клас за учебната 2021/2022  и система за централизирано електронно класиране за прием на първокласници

Училищен учебен план на 92 ОУ за 1 клас 2021/2022 година

Сутрин

Следобяд

Учебни предмети

Часове седмично

Учебни предмети

Часове седмично

1.Български език и литература

7 ЗП +1

ФП

8 часа

1.Български език и литература

6 часа

2.Математика

4 ЗП + 1 ФП

5 часа

2.Математика

4 часа

3.Английски език

1 ИП +1 ФП

2 часа

3.Английски език

2 часа

4.Околен свят

1 ЗП

1 час

4. Околен свят

1 час

5.Информационни и компютърни технологии

1 ч. –ФП-На групи

1 час

5.Занимания по интереси , наука, изкуства

7 часа

6.Технологии и предприемачество

1 ЗП

1 час

6.Организиран отдих и спорт /обяд , спортни занимания, шах, футбол, образователни игри, игри на открито/

10 часа

7.Изобразително изкуство

2 ЗП

2 часа

   

8.Музика

2 ЗП

2 часа

   

9.Физическо възпитание и спорт

2 +1

3 часа

   

10.Хореография

2 ИП -на групи

2 часа

   

Втори чужд език - руски или немски- от V клас.

Учебници и учебни помагала, които се закупуват от родителите:

-Учебник и помагала по английски език за 1 клас.

-Помагала за часовете по информационни технологии / ИКТ /,

– математика, - български език и литература.

-За целодневната организация са осигурени самостоятелни класни стаи , стая за игри и отдих, отделени етажи за начален курс.За облекчаване натовареността на децата част от пособията и вещите стоят в класните стаи в личните гардеробчета.

-Въведени ученически униформи.

-За часовете по хореография –черен клин/черни къси панталонки, бяла тениска, черни или тъмносини гуменки.

-За часовете по физическо възпитание и спорт: черни или тъмносини гуменки, бяла тениска , анцуг.

Ние сме убедени, че строгият ред и дисциплина са необходими в организирането на учебния процес и вярваме в силата на знанието. При нас усилията не пречат на забавлението и удоволствието , и в същото време гарантират успеха.
Работата с компютър и знанията на чужди езици са средство за реализация.
Координираните движения в часовете по хореография имат доказан общоразвиващ ефект върху физическото, умствено и психическо развитие на децата. В тези часове получават обща култура и развиват творческите си заложби - важен фактор в тяхното израстване.