kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

92 ОУ”Димитър Талев”

София, район “Красна поляна”, ул. “Добротич ” N 21, п.k.1330

тел.: (+ 359 2) 920 50 11; 828 47 26; 828 47 33;

e-mail:dimitar_talev@mail.bg; www.92ou.info

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

  • Седмици на отворените врати - от 21.01 до 25.01 и

от 18.03 до 22.03 . 2019 г.

  • Родителски срещи за бъдещите първокласници –

Разяснителна и запознанство с учителите – на 22 януари

  и на 19 март 2019г. от 18.00ч.

  • Провеждане на тест за училищна готовност и проверка на способности по специалните предмети – 11 май 2019г.  от 10.00 ч.

Подаване на заявления за записване - до 01 юни 2019г.

  • Важно: Сроковете за изброените дейности ще бъдат оповестени след решение на Столична община:

Обявяване на списъците с класираните ученици;

Записване на ученици в първи клас /с оригинал на удостоверението за завършен подготвителен клас/група или декларация от родителите, че детето не е посещавало подготвителен клас/група/; 

Поставяне на таблото за съобщения списък на записаните ученици  в първи клас за учебната 2019/2020г.;

Обявяване на свободните места;

Срок за попълване на свободните места .

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2. Копие от акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване);

3. Удостоверение /оригинал/  за завършен клас/група/след 31.05.2019г.;

4. Лична карта на родител /представя се за сверяване на данните/.

 

Критериите за прием в училището ще бъдат публикувани на сайта на 92 ОУ”Д.Талев”- www.92ou.info

Учебници и учебни помагала, които се закупуват от родителите:

-Учебник и помагала по английски език за 1 клас.

-Помагала за часовете по информационни технологии / ИКТ /,

– математика, - български език и литература.

-За целодневната организация са осигурени самостоятелни класни стаи , стая за игри и отдих, отделени етажи за начален курс.За облекчаване натовареността на децата част от пособията и вещите стоят в класните стаи в личните гардеробчета.

-Въведени ученически униформи.

-За часовете по хореография –черен клин/черни къси панталонки,бяла тениска,черни или тъмносини гуменки.

-За часовете по физическо възпитание и спорт: черни или тъмносини гуменки,бяла тениска , анцунг.

Училищен учебен план на 92 ОУ за 1 клас 2019/2020 година

Сутрин

Следобяд

Учебни предмети

Часове седмично

Учебни предмети

Часове седмично

1.Български език и литература

7 ЗП +1

ФП

8 часа

1.Български език и литература

6 часа

2.Математика

4 ЗП + 1 ФП

5 часа

2.Математика

4 часа

3.Английски език

1 ИП +1 ФП

2 часа

3.Английски език

2 часа

4.Околен свят

1 ЗП

1 час

4. Околен свят

1 час

5.Информационни и компютърни технологии

1 ч. –ФП-На групи

1 час

5.Занимания по интереси ,наука , изкуства

7 часа

6.Технологии и предприемачество

1 ЗП

1 час

6.Организиран отдих и спорт /обяд , спортни занимания,шах,футбол,образователни игри,игри на открито/

10 часа

7.Изобразително изкуство

2 ЗП

2 часа

   

8.Музика

2 ЗП

2 часа

   

9.Физическо възпитание и спорт

2 +1

3 часа

   

10.Хореография

2 ИП -на групи

2 часа

   

Втори чужд език-Руски или немски- от V клас.

Ние сме убедени, че строгият ред и дисциплина са необходими в организирането на учебния процес и вярваме в силата на знанието. При нас усилията не пречат на забавлението и удоволствието , и в същото време гарантират успеха.
Работата с компютър и знанията на чужди езици са средство за реализация.
Координираните движения в часовете по хореография имат доказан общоразвиващ ефект върху физическото , умствено и психическо развитие на децата . В тези часове получават обща култура и развиват творческите си заложби - важен фактор в тяхното израстване.