kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

92 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ”, РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

УТВЪРЖДАВАМ!

ДИРЕКТОР:     Красимира Орсова

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

ПЪРВИ СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

№ по ред

Учебен предмет

Клас

Дата

1.      1

Български език и литература

5 А

16.01.2018 г.

2.       

Математика

5 А

11.01.2018 г.

3.       

Български език и литература

5 Б

 

4.       

Математика

5 Б

 

5.       

Български език и литература

6 А

 

6.       

Математика

6 А

 

7.       

Български език и литература

6 Б

 

8.       

Математика

6 Б

 

9.       

Български език и литература

7 А

13.12.2018 г.

10.   

Математика

7 А

16.01.2018 г.

11.   

Български език и литература

7 Б

 

12.   

Математика

7 Б