kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

92 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ”, РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

                                                                                                                                                    

                                                                           УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                     ДИРЕКТОР: Красимира Орсова

 

                                                                                                   

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ВТОРИ СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

№ по ред

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

1.      

Силвия Бонева

СРЯДА

12.15-12.50

2.      

Светла Николова

ВТОРНИК

12.15-12.50

3.      

Мила Вълчева

СРЯДА

12.15-12.50

4.      

Милена Стоянова-Василева

ПОНЕДЕЛНИК

12.15-12.50

5.      

Емилия Галова

ПОНЕДЕЛНИК

12.15-12.50

6.      

Катя Тодорова

СРЯДА

12.20-12.55

7.      

Елисавета Стоянова

ПОНЕДЕЛНИК

12.20-12.55

8.      

Милка Симеонова

ПОНЕДЕЛНИК

12.20-12.55

9.      

Мария Стефанова

ПОНЕДЕЛНИК

13.10-13.50

10.  

Лиляна Стоянова

четвъртък

13.10-13.50

11.  

Зорница Христова

ПОНЕДЕЛНИК

13.10-13.50

12.  

Елена Чакова

ПЕТЪК

12.20-13.00

13.  

Мая Райчева

ПЕТЪК

12.20-13.00

14.  

Мая Моравенова

ПОНЕДЕЛНИК

12.20-13.00

15.  

Юлиана Иванова -БЕЛ

СРЯДА

13.10-13.50

16.  

Бисерка Велева-БЕЛ

ВТОРНИК

13.50-14.30

17.  

Виолета Гюмишева - БЕЛ

четвъртък

13.50-14.30

18.  

Виолета Гюмишева- история

ПОНЕДЕЛНИК

13.50-14.30

19.  

Валентина Станчева - АЕ

СРЯДА

12.20-13.00

20.  

Вероника Петрова – АЕ

ПОНЕДЕЛНИК

13.10-13.50

21.  

Майя Гроздева- ИТ

ВТОРНИК

13.50-14.30

22.  

Катя Йорданова – ЧП, ХООС и БЗО

ВТОРНИК

13.50-14.30

23.  

Петя Дончева -математика

СРЯДА

13.10-13.50

24.  

Мариана Дякова –математика

четвъртък

13.10-13.50

25.  

Валентина Григорова –физика и астрономия

ПЕТЪК

18.10-18.50

26.  

Гергана Найденова

География и икономика

ПЕТЪК

13.10-13.50

27.  

Мария Ганчева- Технологии и предприемачество; изобраз. изкуство

ПЕТЪК

13.10-13.50