kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

информация и образци на заявления по предоставянето на административни услуги

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на заповед за признаването или отказ на завършен период или клас за класовете от 1 до 6 в училища в чужда държава

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Издаване на служебна бележка за резултати от положени изпити

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентност в съответствие с изискванията за завършен клас, етап, степен

Описание на административни услуги