kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

График на дейностите по приема на учениците в първи клас за учебната 2024/2025 година на дейностите по приема на учениците в първи клас за учебната 2024/2025 година

Заповед за план-приема в първи клас за учебната 2024/2025 година

Информационна родителска среща и ден на отворените врати ще се проведат на 26.03.2024 г. от 18.00 ч.

За новата учебна 2024/2025 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2024 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 29.04.2024 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 29.04.2024 г. до 18.00 ч. на 02.06.2024 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 03.06.2024 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

График на СО за дейностите за I клас за учебната 2024/2025 година можете да видите на следния линк:

 

Училищен учебен план на 92 ОУ за 1 клас 2024/2025 година

Сутрин

Следобяд

Учебни предмети

Часове седмично

Учебни предмети

Часове седмично

1.Български език и литература

7 ЗП +1

ФП

8 часа

1.Български език и литература

6 часа

2.Математика

4 ЗП + 1 ФП

5 часа

2.Математика

4 часа

3.Английски език

1 ИП +1 ФП

2 часа

3.Английски език

2 часа

4.Родинознание

1 ЗП

1 час

4. Родинознание

1 час

5.Информационни и компютърни технологии

1 ч. – ИП/ФП -на групи

1 час

5.Занимания по интереси , наука, изкуства

7 часа

6.Технологии и предприемачество

1 ЗП

1 час

6.Организиран отдих и спорт /обяд , спортни занимания, шах, футбол, образователни игри, игри на открито/

10 часа

7.Изобразително изкуство

2 ЗП

2 часа

   

8.Музика

2 ЗП

2 часа

   

9.Физическо възпитание и спорт

2 +1

3 часа

   

10.Хореография

2 ИП/ФП

-на групи

2 часа

   

Учебници и учебни помагала, които се закупуват от родителите:

-Учебник и помагала по английски език за 1 клас.

-Помагала за часовете по информационни технологии / ИКТ /,

– математика, - български език и литература.

-За целодневната организация са осигурени самостоятелни класни стаи , стая за игри и отдих, отделени етажи за начален курс.За облекчаване натовареността на децата част от пособията и вещите стоят в класните стаи в личните гардеробчета.

-Въведени ученически униформи.

-За часовете по хореография –черен клин/черни къси панталонки, бяла тениска, черни или тъмносини гуменки.

-За часовете по физическо възпитание и спорт: черни или тъмносини гуменки, бяла тениска , анцуг.

Ние сме убедени, че строгият ред и дисциплина са необходими в организирането на учебния процес и вярваме в силата на знанието. При нас усилията не пречат на забавлението и удоволствието, и в същото време гарантират успеха.
Работата с компютър и знанията на чужди езици са средство за реализация.
Координираните движения в часовете по хореография имат доказан общоразвиващ ефект върху физическото, умствено и психическо развитие на децата. В тези часове получават обща култура и развиват творческите си заложби - важен фактор в тяхното израстване.