kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

Свободните места за първи клас се обявяват в "ИСОДЗ ПГУ и I клас" на Столична община!

Утвърден училищен прием 2023/2024 г.

Заявление за прием II -VII клас за 2023/2024г.

 

 Незаети места към 20.03.2024 г.

1 клас – 0 места

2 клас - 0 места

3 клас - 0 места

4 клас - 5 места

5 клас – 0 места

6 клас - 8 места

7 клас - 7 места