kolaj

   Slide1  Slide3   Slide2

График за работа на педагогическия съвет

График за работа с родители - II ЧК  

График на родителските срещи

График за провеждане на класните работи през 2.срок 

График на учебното време

 • Ваканции
 • 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
  23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
  03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
  30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
  05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас
 • Неучебни дни

  17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
  20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
  19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
  21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

 • График за провеждане на НВО
 • НВО БЕЛ IV клас -27.05.2024 г. 
 • НВО математика IV клас -28.05.2024 г.
 • НВО БЕЛ VII клас -19.06.2024 г.
 • НВО математика VII клас -21.06.2024 г.
 • НВО Чужд език VII клас -20.06.2024 г.

Консултации

 

Седмично разписание