Организация на електронно обучение

Уважаеми родители и колеги,

във връзка с организацията за обучение в електронна среда, в 92 ОУ от 17.03.2020 г. започна  активирането на акаунтите на учители и ученици в платформата на Microsoft Teams. Молим Ви за съдействие! Информация може да намерите тук!

Освен електронните учебници и видео уроците на изд. Просвета  и видео уроците и тестовете на Уча се,

от 19.03 до 13.04.2020 г. свободно може да се ползва и Енвижън плей.  На сайта на  edubg2020 също има много полезни връзки.

Родителите, които не са получили покана за регистрация в електронния дневник, да уведомят класния ръководител на имейла на класа.

За актуална информация следете имейлите си и съобщенията в групите на класовете.

Благодарим на  родителите за съдействието на учителите за осъществяване на контакт с учениците. Контролирайте системно стриктното изпълнение на поставените задачи. Вярваме, че заедно ще успеем да мотивираме учениците да учат  и да използват технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси в електронна среда.

Бъдете здрави! От екипа на 92 ОУ

Четвъртък, 19 Март 2020 00:00