График за провеждане на юлска поправителна сесия 2020/2021 г.

92 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ”

гр. София 1330,р-н „Красна поляна”, ул. „Добротич” №21 тел:828 47 26, 920 50 11

 

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 

2020 /2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ДАТА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ЧАС

05.07.2021 г

Български език и литература

8.00

05.07.2021 г

История и цивилизация

10.00

05.07.2021 г

Химия и опазване на околната среда

13.00

05.07.2021 г

География и икономика

15.00

06.07.2021 г

Математика

8.00

06.07.2021 г

Математика РП

10.00

06.07.2021 г

БЕЛ РП

13.00

06.07.2021 г

Информационни технологии

15.00

Обявяване на резултатите – до три дни от провеждане на изпита на информационното табло.

                                                          

Директор :   Кр. Орсова

Петък, 02 Юли 2021 00:00