Промяна в разписанието на учебните часове

График на учебните часове от 17.01.2021 година

Времеви график на учебните часове за присъствено и дистанционно обучение от

17.01.2022 г.

час

понеделник

присъствено

(провежда се тестване)

вторник, сряда, четвъртък и петък

присъствено

понеделник

ОРЕС

вторник, сряда, четвъртък и петък

ОРЕС

1

8.20 – 9.00

8.00 – 8.40

8.30 – 9.00

8.10 – 8.40

2

9.10 – 9.50

8.50 – 9.30

9.10 – 9.40

9.00 – 9.30

3

10.10 – 10.50

9.50 – 10.30

10.10 – 10.40

10.00 – 10.30

4

11.00 – 11.40

10.40 – 11.20

11.00 – 11.30

10.40 – 11.10

5

11.50 – 12.30

11.30 – 12.10

11.50 – 12.20

11.30 – 12.00

6

12.40 – 13.20

12.20 – 13.00

12.40 – 13.10

12.20 – 12.50

7

13.30 – 14.10

13.10 – 13.50

13.30 – 14.00

13.10 – 13.40

Петък, 14 Януари 2022 07:28