Вече сме грамотни

Тържества за учениците от първи клас:

1a клас - на 01.06.2021 г. от 18.00 ч.

1б клас - на 02.06.2021 г. от 18.00 ч.

1в клас - на 03.06.2021 г. от 18.00 ч.

1г клас - на 04.06.2021 г. от 18.00 ч.

Сряда, 19 Май 2021 00:00