Зелено училище

Зелено училище за учениците от първите класове  в гр. Девин от 7.06. до 11.06.2021 г.

Зелено училище за учениците от втори "а", "б", "г" и трети "а"   в гр. Сандански от 7.06. до 11.06.2021 г.

Зелено училище за учениците от трети "г" и втори "в"   в с.Баня от 7.06. до 11.06.2021 г.

Зелено училище за учениците от четвърти "а" и "б"   в гр. Сандански от 21.06. до 25.06.2021 г.

Зелено училище за учениците от четвърти "в" и "г"   в гр. Казанлък от 21.06. до 25.06.2021 г.

 

Петък, 04 Юни 2021 00:00