График за поправителни изпити

График

за провеждане на септемврийска поправителна сесия

2022/2023 учебна година

Учебен предмет

Дата/час

зала

БЪлгарски език и литература

07.09.2023 г.

08.00 ч.

300

Математика ИУЧ

07.09.2023 г.

10.00 ч.

300

Компютърно моделиране и информационни технологии

07.09.2023 г.

12.00 ч.

300

Човекът и природата ИУЧ

07.09.2023 г.

14.00 ч.

300

Хореография ИУЧ

07.09.2023 г.

16.00 ч.

Хореографска зала

Математика

08.09.2023 г.

08.00 ч.

300

Английски език

08.09.2023 г.

10.00 ч.

300

История и цивилизации/човекът и обществото

08.09.2023 г.

13.00 ч.

300

Човекът и природата

08.09.2023 г.

15.00 ч.

300

География и икономика

11.09.2023 г.

08.00 ч.

300

Музика

11.09.2023 г.

10.00 ч.

300

Технологии и предприемачество

11.09.2023 г.

12.00 ч.

300

Физическо възпитание и спорт

11.09.2023 г.

14.00 ч.

Физкултурен салон

Изобразително изкуство

11.09.2023 г.

16.00 ч.

300

Неделя, 03 Септември 2023 06:16