На вниманието на родители и ученици!

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с писмо вх.№ 0308-32/10.06.2024 г. на  Държавна агенция за закрила на детето, с което  ни информират, че се самосезират във връзка с репортаж на българска частна телевизия, в който е представена тревожна информация за случващото се по време на детски дискотеки в цялата страна, за употребата на алкохол, тютюневи и свързани с тях изделия, райски газ и други наркотични вещества,

Ви информираме относно:

Нормата на чл.5б от Закона за закрила на детето за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия;

Спазването на изискването за „вечерен час“, регламентирано в чл.8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако то е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22.00 ч. или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец;

Недопускане на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.

Екипът на 92 ОУ

Петък, 28 Юни 2024 09:44